Banka Dışı Finans Kesiminin Süreç Hacmi Yüzde 82 oranında arttı!

Yahya

New member
Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık İdare Şirketleri’nin 2022 yılı 3. çeyreği prestijiyle 9 aylık konsolide bilgilerini deklare etti.

FKB çatısı altındaki dört kesimin 2022 yılı 9 aylık konsolide bilgilerine nazaran;

Süreç hacmi 357,8 milyar TL,

Faal toplamı 307,3 milyar TL,

Öz kaynak büyüklüğü 48,2 milyar TL,

Müşteri sayısı ise 5,9 milyon düzeyine erişti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği dallara yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Lideri Ali Emre Ballı; “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne gerçek ilerlerken; banka dışı finans dalı olarak ikinci yüz yıla damgasını vuracak sürdürülebilir kalkınma atağında üzerimize düşen bakılırsavi layıkıyla yerine getirme kararlılığıyla, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ağır çalışmaların olumlu sonuçlarının bilanço sayılarımıza da yansımasından büyük memnunluk duyuyoruz. Dünyanın ortasından geçmekte olduğu kuvvetli kaideler da göz önüne alındığında; Türkiye’nin büyüme gayelerine giden yolda üretim ve ihracatın değerinin; bu istikamette de gerçek kesimin finansmana erişiminin hayli daha kritik hale geldiğini kıymetlendiriyoruz. Finansal Kurumlar olarak ticaretin akışkanlığının bozulmaması ve üretim ile tedarik zincirlerinin kesintiye uğramaması tarafında tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Tahlil odaklı yaklaşımlarımızla, iktisadın çarklarının dönmesine itici güç sağlarken; bu sayede başta KOBİ’lerimiz olmak üzere her ölçekte istihdamın korunmasına da katkı sunuyoruz. Birliğimizin çatısı altında temsil edilen Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketleri, Varlık İdare Şirketleri ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri olarak; ‘berabern Kuvvet Doğar’ anlayışıyla hareket ediyor; kuvvetli bir sinerji ve ortak akılla, bugünden geleceğe yatırım yapıyoruz. Dallarımızın bilhassa dijitalleşme istikametinde son birkaç yılda attığı kuvvetli adımların, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın iş süreçlerine kattığı bedelle gururlanıyor; önümüzdeki devirde yenilikçi teşebbüslerimize fazlaca daha fazlasını eklemek için sabırsızlanıyoruz. Kaliteli ve işinin ehli insan kaynağı, şimdiki teknoloji altyapısı ve genişleyen tesir alanı ile toplam finans sistemi ortasındaki hissemizin gelişmiş ekonomilerdeki oranlara yaklaşması tarafında gereksinim duyulan düzenlemelerin iktisat idaremizce kıymetlendirilerek; önümüzün açılacağına yürekten inanıyoruz. Bu sayede, kuvvetli temeller üzerinde yükselen bankacılık sistemimizin taşıdığı yükü daha fazla paylaşarak; barındırdığımız yüksek potansiyeli gerçek iktisada daha epeyce aktarma bahtı bulacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Sektörlerimiz, iktisadın rahatlamasında ve canlanmasında kıymetli bir rol oynayacak…

Son devirde Varlık İdare ve Tasarruf Finansman Şirketleri’nin de Finansal Kurumlar Birliği’ne katılması ile bir arada üreticiden tüccara, yatırımcıdan ihracatçıya ve tükeciye kadar epey farklı kısımlara erişerek, geniş çapta finansal tahliller sunulabildiğine işaret eden Ballı; banka dışı finansın süratle genişleyen ekosistemi yardımıyla önümüzdeki periyotta iktisadın rahatlaması ve daha da canlanması tarafında fazlaca kıymetli bir rol üstlenebileceğini söylemiş oldu. FKB Lideri Emre Ballı kelamlarına şöyleki devam etti; “Çatımız altındaki 119 üye şirketimizle her daim ülkemizin ve insanımızın hizmetinde olmayı; bize her nerede gereksinim duyuluyorsa, tahlillerimiz ile orada bulunmayı sürdüreceğiz.”

9 aylık bilgilerde, etkin büyüklük ve süreç hacmindeki artışlar öne çıkıyor…

FKB’nin temsil ettiği kesimlerin finansal performanslarına da değinen Emre Ballı şu ayrıntıları paylaştı; “Öncelikle, 2022 yılının 9 aylık dataları ışığında, FKB bünyesindeki bölümlerin hacimlerinde bariz artışlar görüldüğüne dikkat çekmek isterim. Kesimlerimizi farklı ayrı incelediğimizde; Finansal Kiralama’nın alacaklarının 104,3 milyar TL düzeylerinde olduğunu görüyoruz. Kesimin etkin büyüklüğü de 143,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring’de ise süreç hacmi 259,2 milyar TL’ye ulaşırken; alacakları da 83,9 milyar TL oldu. Bölümün etkin büyüklüğü 90,6 milyar TL; öz kaynakları ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin süreç hacmi 55,5 milyar TL düzeyinde. Kesimin faal büyüklüğü 66 milyar TL, müşteri sayısı 1,9 milyon kişi ve alacak büyüklüğü de 52,1 milyar TL. Artık Birliğimiz çatısı altında temsil edilen Varlık İdare Şirketleri’nin finansal performansına geldiğimizde; kesimin faal büyüklüğünün 7,6 milyar TL, öz kaynaklarının 4,4 milyar TL, müşteri sayısının ise 4 milyon mertebesinde olduğunu görüyoruz. Dallarımızın performansını genel olarak değerlendirdiğimizde; 2022 yılının birinci 3 çeyreğinde bundan evvelki yıla bakılırsa bilhassa süreç hacmi ve etkin büyüklüklerindeki artışlar öne çıkıyor. Buna göre; geçen yılın birebir devrine oranla süreç hacimlerinde; Finansal Kiralama kesiminde %80,9, Faktoring bölümünde %90,5, Finansman dalında %52,2 oranında artış kaydedildi.”