İtalya, Gündem 2030’un uygulanmasına yönelik net taahhütlerde bulunuyor

abastard

New member
İtalyan Sürdürülebilir Kalkınma İttifakı (Asvis), “İtalyan hükümetinin, 18 ve 19 Eylül’de New York’ta yapılması planlanan sürdürülebilir kalkınma için 2030 Gündemi’ne ilişkin Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne kararlılıkla ve otoriteyle müdahale edeceğini ve bu konuyu hızlandırma taahhüdünde bulunacağını umuyor.” Ülkemizin şu anda yaşadığı sayısız ve ciddi gecikmeler karşısında, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nde (SDGS) kodlanan ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe giden yol, “Önümüzdeki hafta yapılması planlanan Zirve, ülkemiz için çok önemli bir an olacak.” BM Genel Sekreteri Antònio Guterres’in gözümüzün önündeki ‘sürdürülemez’ eğilimleri tersine çevirme yönündeki dramatik çağrısına yanıt vermek için Birleşmiş Milletler üyelerinin ne yapmak istediğini anlamak istiyoruz. Ne yazık ki bugüne kadar ülkemizin Zirve’de neyi desteklemeyi planladığını bilmiyoruz ve kamuoyunun böylesine önemli bir olaya ilgisizliği iyiye işaret değil. İtalya’nın 2024’te G7 başkanlığını üstleneceği göz önüne alındığında, İtalyan Parlamentosu’nun mümkün olan en kısa sürede bu konular hakkında ciddi bir tartışmaya başlayacağını umuyoruz.” diyor Asvis’in bilimsel direktörü Enrico Giovannini. Önümüzdeki birkaç gün boyunca İtalyan sivil toplumunun bir ‘temsilcisi’ olarak, 19 Salı günü İtalyan saatiyle 16:00’da canlı yayınlanacak Asvis Live etkinliğinde diğer konuların yanı sıra sivil toplumun gelişimi hakkında yorum yapacak.

“Zirvede hazır bulunan Devlet ve Hükümet Başkanlarının kendilerini resmi ve yüzeysel açıklamalarla sınırlamayacağını, iklim ve enerji iklimi nedeniyle 2030 Gündemi yolunda biriken gecikmeyi telafi etme konusunda ciddi kararlılık göstereceklerini umuyoruz.” Kriz, salgın, enflasyon, çatışmalar ve jeopolitik gerilimler” diyen Giovannini, İtalya’nın iklim değişikliğiyle mücadele edebilecek, gelecekte şimdikinden daha kötü felaketlerden kaçınabilecek, yoksulluğu ve eşitsizlikleri azaltabilecek ekonomik, sosyal ve çevresel politikalar benimsemesi gerektiğini belirtiyor. Toplumsal cinsiyet konularını da kapsayacak şekilde, herkes için gelirin ve insana yakışır işlerin arttırılması, yenilenebilir enerji üretimine ciddi yatırımlar yapılarak, gelişmekte olan ülkeler için de erişilebilir hale getirilmesi, insanların karar alma süreçlerine katılımının sağlanması ve güçlü uluslararası ortaklıklar kurulması amaçlanmaktadır.

Gelecek yıl G7’ye liderlik edecek olan İtalya’nın, bu seçimler konusunda Zirve’de açık bir pozisyon alması, önemli küresel meseleleri ele alma becerisine sahip olduğunu ve dolayısıyla uluslararası masalarda güvenilir bir muhatap olduğunu göstermesi gerekecek. BM’nin Eylül 2024’te uluslararası mali yönetişim ve küresel krizlerin yönetimine yönelik önemli önerileri tartışmak üzere düzenleyeceği ‘Gelecek Zirvesi’ devam ediyor Giovannini: Hükümet ayrıca 2030 Gündemi’nin ulusal düzeyde uygulanmasına yönelik açık taahhütlerde bulunmalı, diğer konuların yanı sıra: yeni Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinin onaylanması; G7’ye üye diğer büyük Avrupa ülkeleri tarafından yapıldığı gibi, ulusal bir iklim yasasının başlatılması; Ulusal Entegre Enerji-İklim Planının (Pniec) ve İklim Değişikliğine Uyum Ulusal Planının (Pnacc) güçlendirilmesi ve hızla onaylanması; bir sonraki bütçe kanunu ile Kamu Kalkınma Yardımlarının arttırılması (%0,7’lik taahhüte kıyasla bugün gayri safi milli gelirin %0,3’üne yakın); Cinsiyet eşitsizlikleri de dahil olmak üzere eşitsizlikleri önemli ölçüde azaltabilecek ekonomik, mali ve sosyal politikaların benimsenmesi”.