2022 Türk Kripto Yatırımcı Raporu belirtildi: ‘Türk Yatırımcılar Riski Seviyor…’

Yahya

New member
Kripto para borsası GateTR, Türkiye kripto pazarı ve özellikleri hakkında bir araştırma raporu yayımladı. Rapora bakılırsa, Türkiye’deki gençler kripto paralara ağır ilgi duyuyor. Meslek kümesi olarak en çok mimar ve mühendisler kripto para yatırımı yaparken, açıklanan son datalara göre 4 milyona yakın yatırımcısı bulunan alanda Türklerin risk almaktan çekinmediği gözler önüne seriliyor.

Global kripto para borsası GateTR, Türk kullanıcılarına daha uygun eser ve hizmet sunabilmek hedefiyle bir araştırma gerçekleştirdi. Borsa bu araştırmanın sonuçlarını da ekosisteme katkı sağlaması ismine bir rapor haline getirerek kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan raporda cinsiyet, yaş, eğitim ve risk dağılımı üzere Türk kripto para yatırımcılarıyla ilgili epeyce değerli bulgular yer alıyor.

Yapılan daima araştırmalara nazaran Türkiye’de nüfusun yüzde 4,5’ine tekabül eden 4 milyona yakın insan kripto kullanıcısı olarak sınıflandırılıyor. GateTR’nin yayımladığı “Kripto Piyasası ve Yatırım Raporu: Türkiye 2022”ye nazaran Türk insanın bu ilgisi enflasyondan kaynaklanıyor. Beşerler Türk lirasının kıymet kaybı daha sonrası oluşan yüksek enflasyondan korunmak emeliyle kripto paralara yöneliyor.


Türkiye’deki gençler kripto paralara ağır ilgi duyuyor

Türkiye’deki kripto para yatırımcıları içinde gençler hatırı sayılır bir yer kaplıyor. O denli ki, toplam kripto para yatırımcılarının yüzde 71’ini 25-44 yaşları içindekiler oluşturuyor. 18-24 yaşları içindekiler ise yüzde 20’lik bir hisse alıyor. Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre kripto yatırımı ile ilgilenen biroldukca üniversite öğrencisi kriptolar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için çeşitli dersler alıyor.

GateTR’nin yaptığı araştırmaya göre üst yaş kümesinde kripto paralara olan ilgi çok düşük düzeylerde yer alıyor. Türkiye’deki 45 yaş ve üzerinde olan kripto kullanıcıları toplamdan fakat yüzde 10’luk bir hisse alabiliyor. Öte yandan, araştırma neticelerina göre cinsiyet dağılımında da bir eşitlik gözlenmiyor. Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının yüzde 90’lık kısmını erkekler oluşturuyor. Fakat kripto paraların tanınan olmasıyla birlikte bayanların kripto para yatırımlarına olan ilgisi de günden güne artış gösteriyor.


Meslek kümesi olarak en çok mimar ve mühendisler kripto para yatırımı yapıyor

Türkiye’deki kripto yatırımcılarının meslekleri incelendiğinde yüzde 13’lük oranla mimar ve mühendisler birinci sırada yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 10’luk bir oranla bilgisayar ve matematik alanlarında çalışanlar yer alıyor. İkinci sırayı da eğitim, öğretim ve kütüphane alanında çalışanlar ile öğrenciler takip ediyor. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 70’lik kısmının sektörel dağılımları çok çeşitlilik gösteriyor. Verilere bakılırsa kriptoların büyük bir kısmının farklı meslek kümelerinden olan beşerler tarafınca tercih edildiği gözlemleniyor.

GateTR tarafınca gerçekleştirilen araştırmada kripto para yatırımcılarının eğitim seviyelerine ait datalar de yer alıyor. Araştırmanın neticelerina nazaran, Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının eğitim düzeylerinin pek yüksek olduğu görülüyor. “Kripto Piyasası ve Yatırım Raporu: Türkiye 2022” başlıklı araştırmada kripto kullanıcılarının yüzde 52’sinin lisans ve lisansüstü derecelere sahip olduğu gözlemleniyor.