Yabancı Ucundan Kemiriyor…

Yahya

New member
18-25 Kasım haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, gerçek olarak (fiyat ve kur tesirinden arındırılmış) 24,2 milyon dolar pay senedi alımı, 2,9 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi DİBS-Kesin Alımı(1) ve 0,1 milyon dolar Özel Bölüm Tahvil satışı gerçekleştirmiştir. BİST100 Endeksi 18-25 Kasım tarihleri içinde %7,68 bedel kazandı. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 158 baz puan düşüş yaşandı.

Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 3.484,9 milyon dolarlık pay senedi satışı, 2.167,2 milyon dolarlık DİBS satışı ve 2,8 milyon dolar ÖST satışı yaptı. Yurt dışı yerleşikler bu biçimdelikle 2022 yılında toplam 5.654,9 milyon dolarlık menkul kıymet2 satışı gerçekleştirmiş oldu.

Son 1 yıllık müddet zarfında yurt dışı yerleşikler 4.621,4 milyon dolarlık pay senedi satışı, 2.382,7 milyon dolarlık DİBS satışı ve 3,3 milyon dolar ÖST alımı gerçekleştirirken menkul değer piyasasından(2) 7.000,7 milyon dolar yabancı çıkışı oldu.

Hisse senedi piyasasında yabancıların hissesi 25 Kasım itibariyle %29,6 olurken, evvelki haftada bu oran %29,6 düzeyindeydi. 2021 yılı kapanışında %40,6 olan yabancı hissesi 1 sene öncesinde ise %42,6 idi.


(1) TCMB, Menkul Değer İstatistiklerini, G-20 Data Açıkları Teşebbüsü ve milletlerarası istatistik standartlarına ahenkleştirme kapsamında yenileyerek 19.08.2021 tarihinde yeni içerik ve formatıyla yayımlamaya başlamıştır. Bu çerçevede revize öncesinde DİBS stok ve net gerçek değişimleri tek kalem üzerinden üzerinden verilirken revize ile birlikte DİBS stok ve net gerçek değişimleri kesin alım, karşıt repo, teminat ve ödünç olarak kategorize etmiştir.

(2) Hisse Senetlerindeki değişim + DİBS’teki (Kesin Alım) değişim + ÖST’deki değişim.

BMD