Yerli Yatırımcıların Hisse Senedi Varlıkları Bir Yılda Yüzde 250 Arttı!

Yahya

New member
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafınca hazırlanan 2022 yılı finansal piyasa özet datalarına göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları bundan evvelki yıla kıyasla yüzde 86 artarak 2022 yılı sonu itibariyle 14.4 trilyon lirayı aştı. TSPB bilgilerine bakılırsa, 2022 yılında yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise yüzde 250 oranında rekor bir büyümeyle 1 trilyon 836 milyar liraya çıktı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB); Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı 2022 yılı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ni deklare etti. TSPB tarafınca açıklanan datalara bakılırsa, yerli ve yabancı yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2022 yılında bundan evvelki yıla kıyasla, yüzde 86,7 oranında artarak 15 trilyon 755.3 milyar liraya çıktı. Kelam konusu finansal varlıkların 14 trilyon 428 milyar lirası, yerli yatırımcılara ilişkin olup, bundan evvelki yıla nazaran varlıklarının yüzde 86 arttığı gözlemlendi. TSPB bilgileri, yerli yatırımcıların finansal varlıklarının 2022 yılında büyümesinde en çok katkının, hisse senedi ve TL mevduat varlıklardaki artıştan geldiğini ortaya koydu.

Pay senedi varlıklarında rekor büyüme

Özellikle pandemi daha sonrasında sermaye piyasalarına olan yerli yatırımcı ilgisindeki artış, izlenen düşük faiz siyasetinin da tesiriyle geçen yıl katlanarak arttı. TSPB datalarına göre, 2019 yılı sonu itibariyle 1.2 milyon olan hisse senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 2020 yılında 2 milyon, 2021 yılında 2 milyon 355 bine çıktı. Hisse senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 2022 yılında ise 1.4 milyona yakın artışla 3 milyon 783 bine çıktı. Yerli yatırımcıların ilgisindeki rekor artış ile BİST-100 endeksinin yüzde 196.6 yükselmesi, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarının 2022 yılında rekor düzeyde büyümesini birlikteinde getirdi. Yerli yatırımcıların toplam varlıkları içerisinde en yüksek büyüme hisse senedi varlıklarında yaşandı. 2021 yılında 524.7 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları yüzde 250 artarak 2022 yılı sonunda 1 trilyon 836 milyar liraya ulaştı. Bu fiyatın 1 trilyon lirası ferdî yatırımcılara ilişkin.

TL mevduatlar yüzde 153.2 oranında büyüdü

TSPB 2022 yılı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ne göre, geçen yıl yerli yatırımcıların varlıklarında hisse senedinin akabinde en süratli büyüme TL mevduatlarda yaşandı. Kur Muhafazalı Mevduat uygulamasının tesiriyle döviz tevdiat hesaplarındaki artış sonlu kalırken, TL mevduatlarda yüksek oranlı artış yaşandı. TSPB datalarına nazaran, 2021 yılı sonunda 1 trilyon 829 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduat varlıkları, yüzde 153.2 artışla 2022 yılı sonunda 4 trilyon 631 milyar liraya çıktı. 2021 yılı sonu itibariyle 3 trilyon lira olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesapları ise yüzde 16,6 üzere sonlu oranda artarak 2022 yılı sonunda 3.6 trilyon lira oldu.

Yerlilerin sermaye piyasası varlıklarının toplam varlıklar içerisindeki hissesi arttı

TSPB bilgilerine bakılırsa, yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları 2022 yılında bundan evvelki yıla kıyasla yüzde 105.2 oranında artarak 3 trilyon 67 milyar liraya çıktı. 2022 yılında yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları bundan evvelki yıla kıyasla yüzde 68,2 oranında artarak 859 milyar lira, özel bölüm eurobond varlıkları ise yüzde 31 oranında artarak 224 milyar lira oldu. Yerli yatırımcılara ilişkin; hisse senedi, varlığa dayalı menkul değer, varlık teminatlı menkul değer, özel ve kamu eurobond, devlet iç borçlanma senetleri, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki hissesi bundan evvelki yıla bakılırsa 6 puan artarak 2022 yılı sonu itibariyle yüzde 43’e çıktı.

Yabancıların hisse senedi varlıkları yüzde 118,7 büyüdü

TSPB tarafınca açıklanan 2022 yılı “Özet Finansal Piyasa Verileri”ne bakılırsa, 2021 yılı sonu itibariyle 682.8 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, yüzde 94,4 oranında artarak 2022 yılı sonunda 1 trilyon 328 milyar lira oldu. 2021 yılı sonunda 347.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 118,7 oranında artarak 2022 yılı sonunda 760.4 milyar liraya çıktı. TSPB tarafınca açıklanan bilgilere bakılırsa, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarındaki büyüme Borsa İstanbul’daki artışın altında kaldı. birebir vakitte yabancı yatırımcıların toplam hisse senedi portföyündeki yükü geçen yılda düşmeye devam etti. Datalara bakılırsa, 2019 yılı sonunda yüzde 60’ın üzerinde olan yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyündeki tartısı, 2020 sonunda yüzde 49’a, 2021 yılı sonunda yüzde 40’a, 2022 sonunda ise yüzde 30’un altına geriledi. TSPB bilgilerine göre, 2022 sonu itibariyle Türkiye’deki toplam 2 trilyon 596 milyar lira olan hisse senedi portföy kıymetinin, yüzde 29,3’ü yabancı yatırımcılara, yüzde 70,7’si ise yerli yatırımcılara ilişkin bulunuyor. TSPB bilgilerine nazaran yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek artış ise TL mevduatlarda yaşandı. Datalar, yabancı yatırımcıların TL mevduatlarının 2022 sonunda bundan evvelki yıla kıyasla yüzde 169 oranında artarak 111.7 milyar liraya, döviz tevdiat hesaplarındaki varlıklarının ise birebir periyotta yüzde 74,4 artarak 418 milyar liraya çıktığını ortaya koydu.

40 şirketin halka arzı gerçekleşti

Yerli yatırımcı sayısındaki rekor artışa paralel olarak şirketlerin halka arzlara olan ilgisi de kuvvetli bir biçimde devam etti. 2022 yılında 40 şirketin halka arzı gerçekleştirildi. Kelam konusu şirketlerin halka arz yoluyla sermaye piyasalarından sağladıkları kaynak ise 19.3 milyar lira oldu. Bu halka arzlarla birlikte 2022 sonu itibariyle Borsa İstanbul’a kote şirket sayısı 483 oldu.

TSPB Finansal Piyasa Özet Verileri

Finansal Varlıklar (Milyon TL) 2021/12 2022/12 Artış/azalış (%)

Yurtiçi Yerleşikler 7.756.941 14.427.685 86,0


TL Mevduat 1.828.996 4.631.315 153,2

Döviz Tevdiat Hesabı 3.076.577 3.588.696 16,6

Devlet İç Borçlanma Senedi 1.495.104 3.067.427 105,2

Eurobond (Kamu) 510.588 859.010 68,2

Eurobond (Özel) 171.071 224.059 31,0

Pay Senedi 524.698 1.835.562 249,8

Özel Kesim Borçlanma Aracı 112.537 167.137 48,5

Kira Sertifikası + VDMK + VTMK 36.845 47.710 29,5

Varant + Sertifika 525 6.768 1189,1

Yurtdışı Yerleşikler 682.816 1.327.568 94,4

TL Mevduat 41.552 111.717 168,9

Döviz Tevdiat Hesabı 239.651 418.058 74,4

Kıymetli Madenler Depo Hesapları 6.706 12.383 84,7

Devlet İç Borçlanma Senedi 45.195 23.309 -48,4

Pay Senedi 347.679 760.444 118,7

Özel Kesim Borçlanma Aracı 1.451 1.521 4,8

Kira Sertifikası + VDMK + VTMK 583 119 -79,6

Toplam 8.439.757 15.755.253 86,7